FBackup 8.8.335

Licentie: Gratis ‎Bestandsgrootte: 82.43 MB
‎Gebruikersbeoordeling: 4.7/5 - ‎4800 ‎Stemmen

FBackup is freeware back-up programma voor Windows. FBackup beschermt uw belangrijke bestanden en mappen tegen gedeeltelijk of volledig verlies door back-uptaken te automatiseren, met een wachtwoord te beveiligen en te comprimeren om opslagruimte te besparen. Met FBackup u eenvoudig een back-up maken naar elke lokale/netwerkstation, naar externe stations (zoals USB-stations) of zelfs cloudbestemmingen zoals Google Drive en Dropbox. FBackup kan back-ups maken van geopende/vergrendelde bestanden en kan volledige en spiegelback-ups uitvoeren (back-uptype dat de bestanden niet comprimeert). Bij het definiëren van een back-up u ook bestandsfilters instellen en de back-up plannen voor automatische uitvoering. U vooraf gedefinieerde back-ups uitvoeren, zoals Mijn documenten, Mijn afbeeldingen of Outlook Express en back-upplug-ins laden die een back-up maken van de instellingen en gegevens van specifieke toepassingen. FBackup heeft ZIP64-ondersteuning (kan back-ups van meer dan 2 GB maken) en maakt standaard zip-bestanden, wat betekent dat u er toegang toe hebt met elk zip-compatibel hulpprogramma. Met FBackup u uw back-up ook beveiligen met een wachtwoord. FBackup test de back-upbestanden automatisch om ervoor te zorgen dat de back-up veilig en correct is uitgevoerd (maakt gebruik van CRC32). FBackup draait op Windows 10, 8, 7, Vista, XP SP3, Server 2019/2016/2012/2008/2003 (32/64-bits) en is gratis voor zowel persoonlijk als commercieel gebruik.

versiegeschiedenis

 • Versie 8.8.335 geplaatst op 2020-08-06
  Nieuwe back-upplug-ins en andere oplossingen
 • Versie 8.7.331 geplaatst op 2020-07-08
  Oplossingen voor het herstelproces
 • Versie 8.7.328 geplaatst op 2020-06-29
  Nieuwe oplossingen voor het back-upproces
 • Versie 8.7.310 geplaatst op 2020-05-14
  Nieuwe interfacetaal
 • Versie 8.7.308 geplaatst op 2020-05-11
  Nieuwe back-upplug-ins toegevoegd
 • Versie 8.6.292 geplaatst op 2020-04-13
  Back-upwijzigingen blokkeren, nieuwe back-upplug-ins toegevoegd
 • Versie 8.6.288 geplaatst op 2020-03-24
  Nieuwe back-upplug-ins toegevoegd, nieuwe talen voor de interface
 • Versie 8.5.272 geplaatst op 2020-02-03
  Herstellen vanuit cloudback-ups
 • Versie 8.5.264 geplaatst op 2019-12-17
  Geheugenlek lost oplossingen op
 • Versie 8.5.259 geplaatst op 2019-12-09
  Nieuwe back-upplug-ins toegevoegd en andere updates
 • Versie 8.4.251 geplaatst op 2019-11-18
  Nieuwe taal, back-upplug-ins en andere updates
 • Versie 8.3.237 geplaatst op 2019-10-14
  Kleine oplossingen.
 • Versie 8.3.233 geplaatst op 2019-10-10
  Nieuwe talen
 • Versie 8.3.233 geplaatst op 2019-10-10
  Nieuwe talen toegevoegd: Braziliaans, Deens, Nederlands, Frans, Koreaans, Portugees, Roemeens, Turks.
 • Versie 8.2.216 geplaatst op 2019-09-05
  Meerdere bugfixes
 • Versie 8.1.206 geplaatst op 2019-08-13
  Kleine oplossingen op Windows 10
 • Versie 8.1.202 geplaatst op 2019-07-18
  Snellere netwerkback-ups plus andere belangrijke functies
 • Versie 7.4.497 geplaatst op 2018-12-11
  Cloud back-ups naar Dropbox, back-up naar cd en dvd plus andere belangrijke functies
 • Versie 6.6.388 geplaatst op 2017-07-31
  nieuwe functies toegevoegd, belangrijke oplossingen
 • Versie 4.0 geplaatst op 2008-11-26
  Automatische updates, Back-up lege mappen, "Aan de slag" venster met snelkoppelingen naar hoofdbewerkingen, Aantal bugs opgelost

Programmadetails

Overeenkomst

EULA - Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

FBackup End User License Agreement (EULA) LET OP AAN GEBRUIKERS: LEES ZORGVULDIG DE VOLGENDE JURIDISCHE OVEREENKOMST. HET GEBRUIK VAN FBackup (de "SOFTWARE") DIE MET DEZE OVEREENKOMST WORDT VERSTREKT, VORMT UW AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, INSTALLEER EN/OF GEBRUIKT U DEZE SOFTWARE NIET. HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE DOOR DE GEBRUIKER WORDT BEPAALD OP VOORWAARDE DAT DE GEBRUIKER DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST NALEVEN. 1. Licentieverlening Deze EULA verleent u het recht om onbeperkte kopieën van de SOFTWARE op uw computers op te slaan, te laden, te installeren, uit te voeren of weer te geven. "You" betekent het bedrijf, de entiteit of de persoon die de SOFTWARE heeft ontvangen. "Computer" moet volledig eigendom zijn, verhuurd of verhuurd door u. U mag de SOFTWARE niet wijzigen of functies van de SOFTWARE uitschakelen, behalve als een bedoeld onderdeel van de programmeerfuncties van de software. 2. Freeware Deze SOFTWARE is gratis voor persoonlijk of commercieel gebruik. Wanneer u een kopie van de SOFTWARE krijgt, krijgt u een onbeperkte gebruiksperiode. Van u wordt verwacht dat u de SOFTWARE op uw systeem gebruikt en het nut en de functionaliteit ervan grondig evalueert. Deze aanpak is de ultieme garantie dat de SOFTWARE naar uw tevredenheid zal presteren; daarom begrijpt en stemt u ermee in dat er geen compensatiebeleid is voor de storing van de SOFTWARE. 3. Eigendom De SOFTWARE is eigendom van en auteursrechtelijk beschermd door SOFTLAND. Deze licentie verleent geen titel of eigendom van de SOFTWARE en mag niet worden opgevat als een toekenning van een recht in de SOFTWARE. 4. Distributie U mag onbeperkt kopieën van de SOFTWARE maken en distribueren, zolang elk exemplaar dat u maakt en distribueert deze overeenkomst bevat, de SOFTLAND FBackup-installateur en dezelfde auteursrechten en andere merkgebonden kennisgevingen met betrekking tot deze SOFTWARE. Als u de SOFTWARE van het internet of een soortgelijke on-line bron downloadt, moet u de SOFTLAND-auteursrechtverklaring voor de SOFTWARE opnemen bij elke online distributie en op alle media die u distribueert die de SOFTWARE bevat. 5. Beperkingen U mag de SOFTWARE niet huren, leasen, onderlicenties, overdracht of verkoop van de SOFTWARE niet. U stemt ermee in de broncode van de SOFTWARE niet aan te passen, aan te passen, te vertalen, te reverse engineeren, te decompileren, uit elkaar te halen of anderszins te proberen de broncode van de SOFTWARE te ontdekken. U mag het installatieprogramma niet wijzigen of wijzigen of een nieuw installatieprogramma voor de SOFTWARE maken. 6. Auteursrecht De SOFTWARE en alle rechten zijn eigendom van SOFTLAND en/of haar leveranciers en zijn beschermd door het auteursrecht en internationale auteursrechtverdragen. Je hebt je laten weten.en zijn beschermd door het auteursrecht en internationale auteursrechtverdragen. U erkent dat er geen titel is van het intellectuele eigendom in de SOFTWARE aan u wordt overgedragen. U erkent verder dat de titel en de volledige eigendomsrechten op de SOFTWARE het exclusieve eigendom van SOFTLAND blijven en dat u geen rechten op de SOFTWARE zult verwerven, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze licentie. 7. Beëindiging De licentie is van kracht totdat deze is beëindigd. U deze licentie op elk gewenst moment beëindigen door het gebruik van de SOFTWARE te staken en de SOFTWARE te verwijderen of te vernietigen. Deze overeenkomst eindigt automatisch na schending van een termijn van deze overeenkomst. Na beëindiging vernietig je alle kopieën van de SOFTWARE. Secties met de titel "Ownership", "Restrictions", "Copyright", "No Warranty, No Liability", "Governing Law" and "Entire Agreement" survive any termination of this agreement" 8. Geen garantie, geen aansprakelijkheid SOFTLAND EN HAAR LEVERANCIERS NIET EN KUNNEN DE PRESTATIES OF RESULTATEN DIE U VERKRIJGEN MET BEHULP VAN DE SOFTWARE OF DOCUMENTATIE NIET GARANDEREN. SOFTLAND EN HAAR LEVERANCIERS GEVEN GEEN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT HET NIET VERDUREN VAN RECHTEN VAN DERDEN, HANDELSBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL SOFTLAND OF HAAR LEVERANCIERS AAN U AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE GEVOLG, INCIDENTELE OF BIJZONDERE SCHADE, INCLUSIEF VERLOREN WINSTEN OF VERLOREN SPAARGELD, ZELFS ALS EEN VERTEGENWOORDIGER VAN SOFTLAND OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, OF VOOR ENIGE VORDERING DOOR EEN DERDE PARTIJ. HIERBIJ NEEMT U HET VOLLEDIGE RISICO OP VAN AL HET GEBRUIK VAN DE KOPIEËN VAN SOFTWARE WAAROP DEZE LICENTIE BETREKKING HEEFT. 9. Bestuursrecht Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Roemenië. Elke vordering, geschil of controverse met betrekking tot, in verband met of voortvloeien uit deze overeenkomst is onderworpen aan en besloten door arbitrage in de stad Cluj-Napoca, graafschap Cluj, Roemenië. Indien een deel van deze overeenkomst nietig en niet afdwingbaar wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, heeft dit geen invloed op de geldigheid van het saldo van de overeenkomst, dat volgens haar voorwaarden geldig en uitvoerbaar blijft. 10. Volledige overeenkomst Deze overeenkomst is de definitieve, volledige en exclusieve overeenkomst tussen u en SOFTLAND die elke voorafgaande overeenkomst of overeenkomst vervangt, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp van deze licentie. Copyright 2006-2020 Softland. Alle rechten voorbehouden.