Free Kundli Software 1.0.5.1

Licentie: Gratis ‎Bestandsgrootte: 23.85 MB
‎Gebruikersbeoordeling: 3.4/5 - ‎11600 ‎Stemmen

Professionele Gratis Kundli Software in het Hindi van Astro-Vision biedt nu ook Gratis Horoscoop Matching functie. Ideaal voor astrologen en astrologie studenten. Bevat zowel berekeningen als voorspellingen. Deze Gratis Kundli Software in het Hindi biedt u ook een keuze uit grafiekformaten zoals Noord-Indiase, Zuid-Indiase etc. Dit betekent dat u gratis horoscoop rapporten genereren op basis van uw individuele behoefte. Het bevat een grote database van steden van over de hele wereld. Extra steden kunnen ook worden toegevoegd, waardoor de lijst van steden volledig aanpasbaar. Verschillende ayanamsa-instellingen zijn opgenomen in deze Gratis Kundli Software in het Hindi, zoals Chitra Paksha ayanamsa of Lahiri ayanamsa, Raman ayanamsa, Krishnamurthy ayanamsa en Thirukanitham ayanamsa. Het bevat Panchang voorspellingen en gedetailleerde Bhava voorspellingen gebaseerd op de invloed van planeten op je karakter en leven. Voorspellingen in deze Gratis Kundli Software in het Hindi omvat analyse van het eerste huis, voor voorspellingen over persoonlijkheid, fysieke structuur, status. Een korte voorspelling op basis van het effect van de huidige Dasa en Apahara wordt ook gegeven. Het berekent ook de geboortester en biedt ook de volledige lijst van bijbehorende sterkwaliteiten. Alle grafieken, berekeningen en analyses in deze Gratis Kundli Software in het Hindi zijn gebaseerd op vedische astrologie. De dasa evenals dasa saldo bij de geboorte is ook voorzien, samen met de rasi grafiek. Het biedt ook de bhava grafiek. De sudarshana chakra grafiek wordt ook gepresenteerd. Een korte samenvatting van Vimshottari Dasa Periods wordt gegeven. Details van de Dasa en Bhukti (Apahara) periodes worden gegeven met details van de arambha en anthya voor elke Bhukti (Apahara) binnen elke Dasa periode. Het biedt ook een korte vermelding van het effect dat een yoga kan hebben. De combinaties die resulteerden in de yoga worden ook gegeven voor gemakkelijke referentie. Download nu deze Gratis Kundli Software in het Hindi!

versiegeschiedenis

  • Versie 1.0.5.1 geplaatst op 2013-08-27
    1. Geïntroduceerd gratis kundli matching voor het controleren van echtelijke compatibiliteit.
  • Versie 1.0.1.0 geplaatst op 2011-05-31
    Verschillende oplossingen en updates

Programmadetails

Overeenkomst

EULA - Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. softwarelicentievoorwaarden 2013 Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. LifeSign Mini Software Deze licentievoorwaarden zijn een overeenkomst tussen Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. en u. Lees ze alsjeblieft. Ze zijn van toepassing op de software die deze licentievoorwaarden begeleidt. De voorwaarden zijn ook van toepassing op een Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. Updates Supplementen internetdiensten, en ondersteunende diensten Voor deze software, tenzij andere termen bij deze items. Als dat zo is, zijn deze voorwaarden van toepassing. Door het gebruik van de software accepteert u deze voorwaarden. Als u ze niet accepteert, gebruik dan de software niet. Zoals hieronder beschreven, werkt het gebruik van de software ook als uw toestemming voor de overdracht van bepaalde computerinformatie tijdens de registratie en voor internetgebaseerde diensten en updates. Uw gebruik of installatie van deze kopie van Astro-Vision LifeSign Mini geeft aan dat u deze licentie aanvaardt en u verliest het recht om de software terug te sturen voor een vergoeding. Verplichte registratie. Registratie koppelt het gebruik van de software aan een specifiek apparaat. Tijdens de registratie stuurt de software informatie over de software en het apparaat naar Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. Deze informatie omvat de versie, de licentieversie, de taal en de product-id van de software en informatie die is afgeleid van de hardwareconfiguratie. Door het gebruik van de software stemt u in met de overdracht van deze informatie. U de software registreren via het internet; internetservicekosten kunnen van toepassing zijn. Updation. De software zal van tijd tot tijd updaten of vereisen download van de nieuwste functies van de software, evenals meldingen van de nieuwste productaanbiedingen en advertenties van derden. Tijdens dit proces stuurt de software informatie over de software naar Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. Deze informatie omvat de versie van de software, productcode, taal, product-id en andere Astro-Vision Software informatie. Door het gebruik van de software stemt u in met de overdracht van deze informatie. Reikwijdte van de licentie. De software is gelicentieerd, niet verkocht. Deze overeenkomst geeft u slechts enkele rechten om de software te gebruiken. Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. behoudt alle andere rechten. Tenzij de toepasselijke wetgeving u ondanks deze beperking meer rechten geeft, mag u de software alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk is toegestaan in deze overeenkomst. Daarbij moet u voldoen aan alle technische beperkingen in de software die u alleen toestaan om het te gebruiken op bepaalde manieren. U mag niet: technische beperkingen in de software te omzeilen; reverse engineer, de software te decompileren of uit elkaar te halen; gebruik maken van de software op een manier die tegen de wet; de software huren, leasen, verkopen of uitlenen Niet voor wederverkoop software. U mag deze software niet verkopen. Astro-vision astrologische berekeningen zijn gebaseerd op wetenschappelijke vergelijkingen en niet op een specifieke gepubliceerde almanak. Daarom zijn vergelijkingen tussen de berekeningen van Astro-Vision en die gepubliceerd in almanakken absoluut ongerechtvaardigd. Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. mag geen enkel geschil over verschillen die voortvloeien uit dergelijke vergelijkingen niet koesteren. De softwareversies en de voorspellende tekst in de rapporten zijn onderhevig aan voortdurende wijzigingen, waaronder toevoeging van nieuwe hoofdstukken. Dit is noodzakelijk door de aard van de inhoud en onze voortdurend evoluerende onderzoeksresultaten. Er zijn kleine variaties in de systemen en praktijken gevolgd door verschillende regio's van India en Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd heeft ondergebracht een aantal van deze variaties in de regionale taal versies. Als gevolg hiervan zijn de rapporten die in verschillende talen worden gegenereerd mogelijk geen exacte vertalingen. Ook worden niet alle taalversies tegelijkertijd bijgewerkt. Terwijl Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. ervoor zorgt dat de software zorgvuldig en met de grootste zorg wordt voorbereid, sluit Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. niet uit dat er onverwachte fouten mogelijk zijn. Deze software, en alle bijbehorende bestanden, gegevens en materialen, worden gedistribueerd "as is" en zonder garanties van welke aard dan ook, express of impliciet. De gebruiker moet het volledige risico van het gebruik van dit programma. Deze disclaimer van garantie vormt een essentieel onderdeel van de overeenkomst. Geen advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen van Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. of elders zal enige garantie of voorwaarde niet uitdrukkelijk vermeld in deze overeenkomst. Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. vertegenwoordigt of garandeert niet dat: (i) de software of een toepassing van derden aan uw eisen zal voldoen of foutloos zal zijn of dat eventuele fouten zullen worden gecorrigeerd; ii) de werking van de software of een van de inhoud van derden wordt ononderbroken; of (iii) de nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid of toereikendheid van de software, de inhoud van derden en alle gegevens die daaruit worden geraadpleegd. Informatie die via de software wordt verstrekt, kan worden vertraagd, onjuist, of fouten of omissies bevatten, en Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. zal geen aansprakelijkheid met betrekking tot. Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. kan elk aspect of kenmerk van de software of het gebruik van alle of alle functies of technologie in de software op elk gewenst moment wijzigen of stopzetten zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Uw enige recht of remedie met betrekking tot eventuele problemen of ontevredenheid met de software is om te verwijderen en te stoppen met het gebruik van de software. Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beslissingen die door iedereen kunnen worden genomen op basis van de rapporten die met behulp van de software worden gegenereerd. Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. of een verbonden onderneming of persoon is in geen geval aansprakelijk voor enig verlies, schade of letsel (inclusief zonder beperking enig verlies van winst, indirect, gevolg- of incidenteel verlies, schade of letsel) als gevolg van de levering of het gebruik van de software en eventuele bijbehorende hardware. Bovendien geeft Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. u in geen geval toestemming om Astro-Vision LifeSign Mini te gebruiken in toepassingen of systemen waar van Astro-Vision LifeSign Mini redelijkerwijs kan worden verwacht dat dit zal leiden tot een lichamelijk letsel, materiële schade of verlies van mensenlevens. Een dergelijk gebruik door u is volledig op eigen risico, en u stemt ermee in om Astro-Vision onschadelijk te houden van eventuele claims of verliezen met betrekking tot dergelijk ongeoorloofd gebruik. U stemt ermee in om de Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. of enige verwante vorm of persoon onschadelijk te maken van en tegen enig verlies, aansprakelijkheid, kosten of kosten (inclusief maar niet beperkt tot redelijke honoraria van advocaten) die voortvloeien uit of gemaakt zijn als gevolg van claims van derden, voor zover dergelijke claims betrekking hebben op of zijn gebaseerd op uw schending van deze Overeenkomst of uw gebruik van de software of een toepassing van derden. Uw licentie voor het gebruik van de software onder deze overeenkomst wordt voortgezet totdat deze door een van beide partijen wordt beëindigd. U deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door het gebruik van alle of een van de software te staken en door alle kopieën van de software in uw bezit en controle te vernietigen. Deze overeenkomst en de licentie die u op grond van deze overeenkomst wordt verleend, worden automatisch beëindigd als u een looptijd van deze overeenkomst schendt. Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. behoudt zich het recht voor, naar eigen inzicht, om deze overeenkomst bij te werken of te herzien. U mag uw rechten op grond van deze overeenkomst niet toewijzen aan een partij zonder toestemming van Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd.. Indien een bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt geacht, wordt deze bepaling als afbreekbaar van deze overeenkomst beschouwd en doet zij geen afbreuk aan de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen. Deze overeenkomst is de volledige verklaring van de overeenkomst tussen de partijen over het onderwerp, en fuseert en vervangt alle andere of eerdere afspraken, inkooporders, overeenkomsten en regelingen. Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten van India. De exclusieve jurisdictie en locatie voor alle aangelegenheden die verband houden met deze overeenkomst zijn voor de rechtbanken van kochi, India, en u stemt in met deze jurisdictie en locatie. Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. Deur nr. Kuthappadi Road, Thammanam PO - 682032, Kochi, Kerala, India. Telefoon: +91 484 3390000, 2343925 E-mail: [email protected] Web : www.indianastrologysoftware.com Copyright 2013 door Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. Alle rechten voorbehouden