Geeksnow 2.8

Licentie: Gratis ‎Bestandsgrootte: 46.47 MB
‎Gebruikersbeoordeling: 2.7/5 - ‎144 ‎Stemmen

GeekSn0w 2.6 is de enige tools om iOS 7.1 jailbreak in het moment. GeekSn0w is gebonden jailbreak en alleen werken met A4 chip apparaten. jailbreaking iOS 7.1 met GeekSn0w is zeer eenvoudig . Gebruik gewoon onze GeekSn0w Download links en Voer de jailbreak tool. We werken voor GeekSn0w Mac versie. U GeekSn0w jailbreak downloaden voor windows via onze server. Vergeet niet om softwarepakketten zoals .NET Framework etc. te installeren/bijwerken. De lijst vindt u hieronder. GeekSn0w is gebonden jailbreak iOS 7.1 en alleen bevestigd voor A4 chip apparaten. Toen iOS 7.1 vrijkwam en de exploits patchte op Evasi0n 7, kon je het collectief bijna horen kreunen. Evad3rs hebben sindsdien bevestigd dat ze niet actief werken aan een jailbreak voor iOS 7.1 en zal meer dan waarschijnlijk wachten tot iOS 8 wordt later dit jaar uitgebracht. Echter, het lijkt erop dat er een jailbreak voor iOS 7.1, met dank aan een hulpprogramma genaamd Geeksn0w. Het is alleen voor de A4-chip op de oudere apparaten al en is ook een gebonden jailbreak in plaats van ongebonden. Dit betekent dat iedereen die het downloadt, zijn iOS-apparaat elke keer moet koppelen aan zijn pc. Elke keer dat een grote jailbreak wordt gepatcht, duurt het altijd een tijdje voor een nieuwe tool wordt vrijgegeven. De meeste van de tijd, zoals we zagen met de iOS 6 jailbreak, zullen de ontwikkelaars niet verspillen jailbreak exploits op wat ze zien als kleine upgrades, in plaats daarvan om ze te redden voor iets meer de moeite waard. Oudere apparaten zijn gemakkelijker om jailbreaks te bieden voor, vandaar de reden waarom een jailbreak de neiging om sneller worden vrijgegeven voor hen, met de meeste van de focus op de A4-chip in de iPhone 4/ 4S.

versiegeschiedenis

 • Versie 2.6 geplaatst op 2014-03-29

  EULA - Licentieovereenkomst voor eindgebruikers  LEES HET ALSJEBLIEFT ZORGVULDIG VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT: Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("EULA") is een juridische overeenkomst tussen (a) u (een individu of een enkele entiteit) en (b) Storage Appliance Corporation ("Geeksnow") die uw gebruik regelt van een softwareproduct, geïnstalleerd op of beschikbaar gesteld door Geeksnow voor gebruik met uw Geeksnow Clickfree-product ("Geeksnow Product"). Andere software die door derden wordt geleverd en wordt gebruikt met het Geeksnow-product, kan worden onderworpen aan een afzonderlijke EULA. De term "Software Product" betekent computersoftware en kan bijbehorende media, gedrukt materiaal en "online" of elektronische documentatie bevatten. Een wijziging of addendum bij deze EULA kan het Geeksnow-product vergezellen.
  DOOR TE KLIKKEN OP "IK BEN HET EENS", HET VERBREKEN VAN HET ZEGEL OP HET Geeksnow PRODUCT, HET VERWIJDEREN VAN DE STICKER OF ANDERE EULA-KENNISGEVER VAN HET Geeksnow-PRODUCT OF ANDERSZINS EEN STAP TE ZETTEN OM HET Geeksnow-PRODUCT TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, GA JE ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA. U ACCEPTEERT OOK DEZE EULA ALS U DE Geeksnow product TE HOUDEN VOOR 30 DAGEN. ALS U DEZE LICENTIEVOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, IS UW ENIGE REMEDIE OM HET VOLLEDIGE ONGEBRUIKTe Geeksnow-PRODUCT (HARDWARE EN SOFTWARE) BINNEN 30 DAGEN TERUG TE STUREN NAAR UW AANKOOPPLAATS VOOR EEN VOLLEDIGE TERUGBETALING ONDER VOORBEHOUD VAN HET RESTITUTIEBELEID VAN UW PLAATS VAN AANKOOP.

  1. VERLENING VAN EEN VERGUNNING.
  Geeksnow verleent u de volgende niet-exclusieve rechten op voorwaarde dat u akkoord gaat met en voldoet aan alle voorwaarden van deze EULA:

  a.) Gebruiken. U mag het softwareproduct alleen gebruiken als geïntegreerd met het Geeksnow-product en slechts op één computer tegelijk ("Uw computer"). U mag componentonderdelen van het softwareproduct niet scheiden van het Geeksnow-product. U hebt niet het recht om het softwareproduct te distribueren. U het softwareproduct laden in het tijdelijke geheugen (RAM) van uw computer voor het gebruik van het Geeksnow-product.

  b.) Opslag. Het softwareproduct mag alleen worden opgeslagen of gekopieerd naar het Geeksnow-product en mag niet worden gescheiden van het Geeksnow-product.

  c)voorbehoud van rechten. Het Software Product is gelicentieerd, niet verkocht, aan u door Geeksnow. Geeksnow en haar leveranciers bezitten alle rechten, titels en interesses in en aan het Software Product en reserveren alle rechten die u niet uitdrukkelijk in deze EULA zijn toegekend. U stemt ermee in zich te onthouden van elke actie die dergelijke rechten zou verminderen of hen in twijfel zou trekken.

  c.) Freeware. Ondanks de algemene voorwaarden van deze EULA, is het geheel of een deel van het Software Product dat niet-merkgebonden Geeksnow-software of -software vormt die onder openbare licentie wordt geleverd door derden ("Freeware"), aan u gelicentieerd onder de algemene voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst die bij dergelijke Freeware hoort, hetzij in de vorm van een discrete overeenkomst, krimpfolielicentie of elektronische licentievoorwaarden die op het moment van downloaden worden geaccepteerd. Het gebruik van de Freeware door u zal volledig worden beheerst door de algemene voorwaarden van een dergelijke licentie.

  2. UPGRADES.
  Als u een softwareproduct wilt gebruiken dat als een upgrade is geïdentificeerd, u moet eerst een licentie hebben voor het originele softwareproduct dat door Geeksnow is geïdentificeerd als geschikt voor de upgrade. Na het upgraden mag u niet langer het oorspronkelijke softwareproduct gebruiken dat de basis vormde voor uw upgrade.

  3. AANVULLENDE SOFTWARE.
  Deze EULA is van toepassing op updates of aanvullingen op het originele softwareproduct van Geeksnow, tenzij Geeksnow andere voorwaarden biedt, samen met de update of aanvulling. In het geval van een conflict tussen dergelijke termen, zullen de andere voorwaarden prevaleren.

  4. OVERDRACHT.

  a.) Derden. Het softwareproduct mag alleen worden overgedragen aan een andere eindgebruiker als onderdeel van een overdracht van het Geeksnow-product waarop het is geïnstalleerd. Elke overdracht moet alle onderdelen, media, gedrukt materiaal en deze EULA omvatten. De overdracht mag geen indirecte overdracht zijn, zoals een zending. Voorafgaand aan de overdracht moet de eindgebruiker die het overgedragen product ontvangt, akkoord gaan met alle EULA-voorwaarden. Bij overdracht van het Geeksnow-product wordt uw licentie automatisch beëindigd.

  b.) Beperkingen. U mag het Software Product niet huren, leasen of uitlenen of het SoftwareProduct niet gebruiken voor commercieel timesharing of bureaugebruik. U mag de licentie of softwareproduct niet sublicenties verlenen, toewijzen of overdragen, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze EULA.

  5. EIGENDOMSRECHTEN.
  Alle intellectuele eigendomsrechten in het Software Product en gebruikersdocumentatie zijn eigendom van Geeksnow of haar leveranciers en zijn beschermd door de wet, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, het handelsgeheim en het handelsmerkrecht van de Verenigde Staten, evenals andere toepasselijke wetten en internationale verdragsbepalingen. De structuur, organisatie en code van het Software Product zijn de waardevolle bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke informatie van Geeksnow en haar leveranciers. U mag geen productidentificatie, auteursrechtelijke kennisgevingen of merkgebonden beperkingen verwijderen uit het Software Product of Geeksnow Product.

  6. BEPERKING VAN REVERSE ENGINEERING.
  U mag geen afgeleide werken van het SoftwareProduct reverse engineeren, decompileren, demonteren of maken, behalve en alleen voor zover het recht om dit te doen volgens de toepasselijke wetgeving is gemandateerd. Niets in dit artikel mag uitdrukkelijk of impliciet worden opgevat als het overdragen van een recht, licentie of titel aan u dan die welke uitdrukkelijk in het kader van deze EULA zijn verleend. Ongeoorloofd kopiëren van het Software Product of het niet naleven van de bovenstaande beperkingen zal resulteren in automatische beëindiging van deze overeenkomst en zal onmiddellijke, onherstelbare schade vormen aan Geeksnow waarvoor monetaire schade een ontoereikende remedie zou zijn, in welk geval een gerechtelijke verlichting een geschikt middel is voor een dergelijke schending.

  7. TERMIJN.
  Deze EULA is van kracht, tenzij beëindigd of afgewezen. Deze EULA zal ook worden beëindigd na voorwaarden die elders in deze EULA zijn uiteengezet of als u niet voldoet aan een termijn of voorwaarde van deze EULA.
  8. TOESTEMMING GEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEGEVENS. U stemt ermee in dat Geeksnow en haar gelieerde ondernemingen of leveranciers technische informatie die u verstrekt met betrekking tot ondersteunende diensten met betrekking tot het Softwareproduct kunnen verzamelen en gebruiken. Geeksnow en haar leveranciers komen overeen deze informatie niet te gebruiken in een vorm die u persoonlijk identificeert, behalve voor zover dat nodig is om dergelijke diensten te verlenen.

  9. DISCLAIMER VAN GARANTIES. U erkent dat het Geeksnow-product alleen voor back-up en redundantie is en niet mag worden gebruikt als enige of primaire opslagbron. Het Software Product wordt aangeboden op een "AS-IS" basis en Geeksnow garandeert NIET dat de functies in het Software Product aan uw eisen voldoen of dat de werking van het Software Product ononderbroken of foutloos zal zijn. Computersoftware is inherent onderhevig aan bugs en mogelijke onverenigbaarheid met andere computersoftware en -hardware. U mag het softwareproduct niet gebruiken voor toepassingen waarbij een storing aanzienlijke schade of letsel kan toebrengen aan personen of materiële of immateriële eigendommen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, verstrekken Geeksnow en haar leveranciers het softwareproduct "AS" EN MET ALLE FOUTEN, EN WIJZEN HIERBIJ ALLE ANDERE GARANTIES EN VOORWAARDEN, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, OF STATUTAIR, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN TITEL EN NIET-INBREUK, IMPLICIETE GARANTIES, PLICHTEN OF VOORWAARDEN VAN KOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN VAN GEBREK AAN VIRUSSEN ALLEN MET BETREKKING TOT HET SOFTWAREPRODUCT AF. Geen mondelinge of schriftelijke informatie of advies gegeven door Geeksnow of een Geeksnow geautoriseerde vertegenwoordiger zal een garantie te creëren. Sommige staten/rechtsgebieden staan geen uitsluiting toe van impliciete garanties of beperkingen op de duur van impliciete garanties, dus de bovenstaande disclaimer kan niet in zijn geheel op u van toepassing zijn. Geeksnow biedt in geen geval enige garantie of verklaringen met betrekking totin zijn geheel. In geen geval heeft Geeksnow bieden enige garantie of verklaringen met betrekking tot een derde partij hardware of software waarmee de Geeksnow product is ontworpen om te worden gebruikt, en Geeksnow ontkent alle aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele mislukkingen daarvan.

  10. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID. Ondanks eventuele schade die u zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van Geeksnow en een van haar leveranciers onder een bepaling van deze EULA en uw exclusieve remedie voor al het voorgaande beperkt tot het grootste deel van het bedrag dat u daadwerkelijk betaalt voor het Geeksnow-product of US$ 100,00. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Geeksnow of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk voor een bijzondere, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADEVERGOEDING VOOR WINSTVERLIES, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE INFORMATIE, VOOR BEDRIJFSONDERBREKING, VOOR PERSOONLIJK LETSEL, WEGENS VERLIES VAN PRIVACY DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN OM HET SOFTWAREPRODUCT TE GEBRUIKEN, OF ANDERSZINS IN VERBAND MET ENIGE VERSTREKKING VAN DEZE EULA), ZELFS ALS Geeksnow of een leverancier IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ZELFS ALS HET RECHTSMIDDEL NIET VAN ZIJN ESSENTIËLE DOEL BESTAAT. Sommige staten/rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting kan niet op u van toepassing zijn.

  11. KLANTEN VAN DE AMERIKAANSE OVERHEID. In overeenstemming met FAR 12.211 en 12.212, commerciële computersoftware, computersoftwaredocumentatie en technische gegevens voor commerciële artikelen, zijn in licentie gegeven aan de Amerikaanse overheid onder de standaard commerciële licentie van Geeksnow.

  12. NALEVING VAN DE UITVOERWETGEVING. U moet voldoen aan alle wet- en regelgeving van de Verenigde Staten en andere landen ("Exportwetten") om ervoor te zorgen dat het SoftwareProduct niet (1) direct of indirect wordt geëxporteerd in strijd met exportwetten, of (2) gebruikt voor doeleinden die verboden zijn door exportwetten, waaronder, zonder beperking, nucleaire, chemische of biologische wapenproliferatie.

  13. CAPACITEIT EN BEVOEGDHEID OM CONTRACTEN AAN TE GAAN. U verklaart dat u meerderjarig bent in uw staat, provincie jurisdictie van verblijf en, indien van toepassing, bent u naar behoren gemachtigd door uw werkgever om dit contract aan te gaan.

  14. TOEPASSELIJK RECHT. Deze EULA wordt beheerst door de wetten van de provincie Ontario exclusief conflict van de wet bepalingen en u attorn aan de jurisdictie van de rechtbanken van de provincie Ontario met betrekking tot alle procedures die voortvloeien uit deze EULA. De partijen komen overeen dat deze overeenkomst niet wordt geregeld door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen.

  15. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze EULA (inclusief eventuele addendum of wijziging van deze EULA die is opgenomen in het Geeksnow-product) is de volledige overeenkomst tussen u en Geeksnow met betrekking tot het SoftwareProduct en vervangt alle voorafgaande of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke mededelingen, voorstellen en verklaringen met betrekking tot het Softwareproduct of enig ander onderwerp dat onder deze EULA valt. Voor zover de voorwaarden van een Geeksnow-beleid of programma's voor ondersteunende diensten in strijd zijn met de voorwaarden van deze EULA, worden de voorwaarden van deze EULA beheerst. In het geval van een conflict tussen de Engelse en niet-Engelse versies van deze EULA, is de Engelse versie van toepassing. Indien een bepaling van deze EULA door een bevoegde rechtbank in strijd is met de wet, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd en geïnterpreteerd dat de doelstellingen van de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk worden verwezenlijkt en dat de resterende bepaling van de EULA van kracht en effect zal blijven.

  2009 Storage Appliance Corporation. De informatie hierin is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. De enige garanties voor Geeksnow Producten en diensten zijn uiteengezet in de uitdrukkelijke garantie verklaringen bij deze producten en diensten. Niets hierin moet worden opgevat als een extra garantie. Geeksnow is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of omissies die hierin zijn opgenomen. Delen van het softwareproduct omvatten technologie die wordt gebruikt onder licentie 2008 Sonic Solutions. Alle rechten voorbehouden.

Programmadetails