iFile app 2.0.7

Licentie: Gratis ‎Bestandsgrootte: 2.01 MB
‎Gebruikersbeoordeling: 4.3/5 - ‎2900 ‎Stemmen

Heeft uw Apple-apparaat de mogelijkheid om bestanden te browsen of te navigeren naar wens? We zijn er zeker van dat uw antwoord NEE zal zijn zonder iFile. iFile heeft veel functies in plaats van standaard Apple-apps of App Store-apps. Nu bent u klaar om te downloaden en te installeren iFile app binnen enkele seconden alleen met behulp van een klik. iFile is een van de populaire toepassingen ontwikkeld voor Apple-apparaten. Gebruiker heeft veel functies met behulp van deze app, zoals bestand en map navigatie van de root, bestand bewerken met inbegrip van systeembestanden, bestandsinstallatie en knippen, plakken en kopiëren. De meeste van deze functies komen niet met de Apple iOS. Download iFiles en voel echte functies in je apparaten. iFile-ondersteuningsapparaten iPhone, iPod touch, iPad Ondersteuning voor iOS Dit moment iFile ondersteuning voor alle Apple Ios Waarom je wacht ... iFile app is dicht voor je hand voor Apple Ios, Jailbreak en neem het voor uw apparaat

versiegeschiedenis

  • Versie 2.0.7 geplaatst op 2014-01-01
    iFile-app compatibel met de nieuwste iOS-versies

Programmadetails

Overeenkomst

EULA - Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR iFile App BELANGRIJK LEES DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ZORGVULDIG VOORDAT U DOORGAAT MET DEZE INSTALLATIE VAN DIT PROGRAMMA: iFile App inc End-User License Agreement ("EULA") is een juridische overeenkomst tussen u (een individu of één entiteit) en iFile App inc. voor het hierboven geïdentificeerde iFile App inc-softwareproduct dat bijbehorende softwarecomponenten, media, gedrukt materiaal en "online" of elektronische documentatie iFile App kan bevatten Door het softwareproduct te installeren, te kopiëren of anderszins te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze EULA. Deze licentieovereenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst met betrekking tot het programma tussen u en (INSERT BEDRIJFSNAAM), (aangeduid als "licenser"), en vervangt elk eerder voorstel, vertegenwoordiging of begrip tussen de partijen. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze EULA, installeer of gebruik dan de iFile App niet. De iFile App is beschermd door auteursrechten en internationale auteursrechtverdragen, evenals andere wetten en verdragen op het gebied van intellectuele eigendom. Het SOFTWARE PRODUCT is gelicentieerd, niet verkocht. 1. VERLENING VAN EEN VERGUNNING. De iFile App heeft als volgt een licentie: a) Installatie en gebruik. iFile App in verleent u het recht om kopieën van de iFile App te installeren en te gebruiken op uw computer met een geldig gelicentieerd exemplaar van het besturingssysteem waarvoor de iFile App is ontworpen [bijvoorbeeld Windows 95, Windows NT, Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows ME, Windows Vista]. b) Back-upkopieën. U ook kopieën maken van de iFile App, zoals nodig kan zijn voor back-up- en archiveringsdoeleinden. 2. BESCHRIJVING VAN ANDERE RECHTEN EN BEPERKINGEN. a) Het onderhoud van auteursrechtelijke kennisgevingen. U mag geen auteursrechten op alle kopieën van de iFile-app verwijderen of wijzigen. b) Distributie. U mag geen geregistreerde kopieën van de iFile App distribueren naar derden. Evaluatieversies die kunnen worden gedownload van (INSERT COMPANY NAME's) websites kunnen vrij worden verspreid. c) verbod op reverse engineering, recompilatie en demontage. U mag de iFile App niet reverse engineeren, decompileren of demonteren, behalve en alleen voor zover dergelijke activiteiten uitdrukkelijk zijn toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ondanks deze beperking. d) Verhuur. U mag de iFile App niet huren, leasen of uitlenen. e) ondersteunende diensten. iFile App kan u ondersteunende diensten bieden met betrekking tot de iFile App ("Support Services"). Aanvullende softwarecode die u wordt verstrekt als onderdeel van de ondersteuningsdiensten, wordt beschouwd als onderdeel van de iFile App en onder de algemene voorwaarden van deze EULA. f) Naleving van de toepasselijke wetgeving. U moet voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot het gebruik van de iFile App. 3. BEËINDIGING Onverminderd andere rechten kan iFile App deze EULA beëindigen als u niet voldoet aan de algemene voorwaarden van deze EULA. In dat geval moet u alle kopieën van de iFile App in uw bezit vernietigen. 4. AUTEURSRECHT Alle titels, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, in en tot de iFile App en eventuele kopieën daarvan zijn eigendom van iFile App in haar leveranciers. Alle rechten op titel en intellectuele eigendomsrechten in en op de inhoud die toegankelijk kan zijn via het gebruik van de iFile App is eigendom van de respectievelijke eigenaar van de inhoud en kan worden beschermd door toepasselijke auteursrechten of andere wetten en verdragen op het gebied van intellectuele eigendom. Deze EULA verleent u geen rechten om dergelijke inhoud te gebruiken. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden toegekend, worden voorbehouden door (INSERT COMPANY NAME). 5. GEEN GARANTIES iFile App wijst uitdrukkelijk elke garantie voor de iFile App af. De iFile App wordt geleverd 'As Is' zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige garanties van merchantability, niet-inbreuk, of geschiktheid van een bepaald doel. iFile App garandeert of neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of volledigheid van informatie, tekst, afbeeldingen, links of andere items in de iFile App. iFile App biedt geen garanties met inachtneming van eventuele schade die kan worden veroorzaakt door de overdracht van een computervirus, worm, tijdbom, logische bom of ander dergelijk computerprogramma. iFile App wijst verder uitdrukkelijk elke garantie of vertegenwoordiging af aan geautoriseerde gebruikers of aan derden. 6. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID In geen geval is iFile App aansprakelijk voor schade (inclusief, zonder beperking, gederfde winsten, bedrijfsonderbreking of verloren informatie) die stijgt uit het gebruik van 'Geautoriseerde gebruikers van of het onvermogen om de iFile App te gebruiken, zelfs als iFile App op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. In geen geval zal iFile App aansprakelijk zijn voor verlies van gegevens of voor indirecte, bijzondere, incidentele, gevolg (inclusief verloren winst), of andere schade op basis van contract, onrechtmatige daad of anderszins. iFile App inc is niet aansprakelijk met betrekking tot de inhoud van de iFile App of enig deel daarvan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot fouten of omissies daarin, smaad, inbreuken op de rechten van publiciteit, privacy, merkrechten, bedrijfsonderbreking, persoonlijk letsel, verlies van privacy, morele rechten of de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie.