RayMedi POS

Licentie: Gratis proefperiode ‎Bestandsgrootte: 52.51 MB
‎Gebruikersbeoordeling: 3.0/5 - ‎55 ‎Stemmen

RayMedi biedt uitgebreide retail management software die zeer robuust en veilig is om pilferage en fraude te voorkomen. Het omvat facturering, voorraad, klantbeheer, leveranciersbeheer, retourbeheer, inkoop, boekhouding, analyse van concurrenten, enz. RayMedi POS wordt gebruikt door meer dan 12000 klanten in heel India in 45 verschillende retailsegmenten. 30 dagen proefversie, Probeer voordat je koopt. 24 X 7 ondersteuning beschikbaar.

versiegeschiedenis

 • Versie RC geplaatst op 2012-03-16

  EULA - Licentieovereenkomst voor eindgebruikers  Deze licentieovereenkomst beschrijft het beleid voor licentie van GoFrugal Technologies, RayMedi-productassortiment ("Licensed Software") over de volgende onderwerpen:

  * Evaluatielicentie
  * Commerciële licentie
  * Technische ondersteuning

  Lees de volgende licentie zorgvuldig, voordat (i) het invullen van de elektronische bestelling of download van de gelicentieerde software van een geautoriseerde website, of (ii) het installeren van de gelicentieerde software van media die werd geleverd na te zijn besteld door alternatieve bestelling proces, indien van toepassing. U erkent dat u deze licentieovereenkomst hebt gelezen, hebt begrepen en stemt ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden ervan. Als u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden van deze overeenkomst, verlaat u de websitepagina zonder het bestelproces voort te zetten.

  1.
  Evaluatielicentie: GoFrugal Technologies verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare evaluatielicentie voor proef en evaluatie van de gelicentieerde software, in binair objectcodeformulier, voor een periode van dertig (30) dagen vanaf de datum van download of installatie. Deze licentie begint bij het downloaden of installeren van de Gelicentieerde Software en eindigt daarna dertig (30) dagen ("Evaluatieperiode").

  Als u niet bereid bent om de gelicentieerde software te gebruiken, verwijdert u na de evaluatieperiode alle exemplaren die in uw computer zijn geïnstalleerd met onmiddellijke ingang. Het is verboden de gelicentieerde software te gebruiken voor ander gebruik of deze anderszins aan te bieden voor wederverkoop onder de voorwaarden van deze sectie 1. GoFrugal Technologies behoudt alle rechten die u hierin niet specifiek heeft toegekend.
  2.
  Commerciële licentie
  Softwarelicentie: als onderdeel van uw keuze om een licentie te verlenen voor de gelicentieerde software, GoFrugal Technologies verleent u een vergoedingsdragende, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, wereldwijde licentie voor het gebruik van de gelicentieerde software, inclusief gebruikersdocumentatie die u hebt gedownload van of ontvangen op media die door GoFrugal Technologies worden geleverd, inclusief alle updates die worden geleverd via de GoFrugal Technologies onderschreven ondersteuningsdiensten, indien van toepassing, op voorwaarde dat deze toegang en het gebruik van de gelicentieerde software in overeenstemming zijn met de Node Locked License die door GoFrugal Technologies wordt verleend. "Use" betekent het opslaan, laden, installeren, uitvoeren of weergeven van de Gelicentieerde Software. "Node Locked License" betekent dat één exemplaar van de Gelicentieerde Software slechts op één machine kan worden geïnstalleerd.
  Abonnementslicentie: U er ook voor kiezen om een jaarlijkse licentievergoeding voor de gelicentieerde software te betalen aan GoFrugal Technologies. Als u de gelicentieerde software langer dan een jaar wilt blijven gebruiken, moet u uw licentie ten minste 10 dagen voor het verstrijken van de termijn verlengen. Als onderdeel van de abonnementslicentie worden upgrades naar de gelicentieerde software zonder extra kosten aan u verstrekt. Behalve, zoals hierboven specifiek vermeld, zijn alle andere voorwaarden van de productlicentie van toepassing op de abonnementslicentie.

  3.
  Producten van derden: De gelicentieerde software kan software bevatten die afkomstig is van externe leveranciers en zonder de algemene toepasselijkheid van de andere bepalingen van deze overeenkomst te beperken, stemt u ermee in dat a) de titel van software van derden die in de gelicentieerde software is opgenomen, bij de derde blijft die hetzelfde heeft geleverd; en (b) u zal geen dergelijke software van derden distribueren die beschikbaar is met de gelicentieerde software, tenzij de licentievoorwaarden van dergelijke software van derden anders voorzien.

  4.
  Gebruiksbeperkingen: Naast alle andere voorwaarden van deze overeenkomst mag u niet:
  één exemplaar van de gelicentieerde software op meer dan één computer te installeren; alle auteursrechten, handelsmerken of andere merkgebonden kennisgevingen van de gelicentieerde software of de kopieën daarvan verwijderen; kopieën te maken, met uitzondering van één back-up of archiefkopie, voor tijdelijke noodgevallen; huur, lease, licentie, sublicentie of distribueer de Gelicentieerde Software of delen ervan op zelfstandige basis of als onderdeel van uw toepassing; de gelicentieerde software wijzigen of verbeteren; reverse engineer, decompileren of demonteren van de gelicentieerde software. derden toegang geven tot, gebruik of ondersteuning van de gelicentieerde software.

  5.
  Technische ondersteuning: GoFrugal Technologies biedt ondersteuning die e-mailondersteuning voor probleemrapportage omvat, VNC-ondersteuning voor probleemoplossing, productupdates en online toegang tot productdocumentatie gedurende een periode van drie maanden vanaf de datum van installatie. GoFrugal Technologies sluit upgrades specifiek uit van het ondersteuningsprogramma. Upgrade naar de gelicentieerde software wordt verstrekt na betaling van een upgradelicentiekosten in overeenstemming met het huidige prijsbeleid van GoFrugal Technologies.

  6.
  Eigendom en intellectuele eigendom: GoFrugal Technologies bezit alle goed, titel en interesse in en aan de gelicentieerde software. GoFrugal Technologies behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten voor die u hierin niet is verleend, ondanks het recht om al dan niet gelicentieerde software vrij te geven en prijzen, functies, specificaties, mogelijkheden, functies, licentievoorwaarden, releasedata, algemene beschikbaarheid of kenmerken van de gelicentieerde software te wijzigen. De gelicentieerde software is alleen gelicentieerd en niet aan u verkocht door GoFrugal Technologies

  7.
  Audit: GoFrugal Technologies heeft het recht om uw gebruik van de gelicentieerde software te controleren door ten minste zeven (7) dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen van haar voornemen om een dergelijke audit in uw faciliteiten uit te voeren tijdens normale kantooruren.

  8.
  Vertrouwelijkheid: De gelicentieerde software bevat bedrijfseigen informatie van GoFrugal Technologies die worden beschermd door de wetten van India en u stemt ermee in om alle redelijke inspanningen te leveren om de vertrouwelijkheid van de gelicentieerde software te behouden. U stemt ermee in de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst redelijkerwijs mee te delen aan personen die bij u in dienst zijn en die in contact komen met of toegang krijgen tot de gelicentieerde software, en redelijke inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat zij aan dergelijke voorwaarden voldoen, inclusief maar niet beperkt tot, zonder deze personen bewust toe te staan een deel van de gelicentieerde software te gebruiken voor een doel dat niet is toegestaan op grond van deze overeenkomst.

  9.
  Disclaimer garantie: GoFrugal Technologies garandeert niet dat de gelicentieerde software foutloos zal zijn. Behalve zoals hierin vermeld, wordt de Gelicentieerde Software geleverd "as is" zonder garantie van welke aard dan ook, inclusief de garanties van merchantability en fitness voor een bepaald doel en zonder garantie over de prestaties of resultaten die u verkrijgen met behulp van de Gelicentieerde Software. U bent als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het gebruik van de gelicentieerde software en neemt alle risico's die verbonden zijn aan het gebruik ervan, inclusief maar niet beperkt tot de risico's van programmafouten, schade aan of verlies van gegevens, programma's of apparatuur, en onbeschikbaarheid of onderbreking van operaties.

  Omdat sommige rechtsgebieden niet toestaan dat impliciete garanties worden uitgesloten of beperkt, zijn de bovenstaande uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

  10.
  Beperking van de aansprakelijkheid: In geen geval zal GoFrugal Technologies aansprakelijk zijn aan u of een derde partij voor een speciale, incidentele, indirecte, bestraffende of voorbeeldige of gevolgschade, of schade voor verlies van bedrijf, verlies van winst, bedrijfsonderbreking, of verlies van bedrijfsinformatie die voortvloeien uit het gebruik of het onvermogen om het programma te gebruiken of voor een andere partij, zelfs als GoFrugal Technologies is geadviseerd van de mogelijkheid van dergelijke schade. De volledige aansprakelijkheid van GoFrugal Technologies met betrekking tot haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins met betrekking tot de gelicentieerde software mag niet hoger zijn dan het bedrag van de genoemde licentiekosten voor ontwikkelaars die door u zijn betaald voor de gelicentieerde software.

  Omdat sommige rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toestaan, zijn bovenstaande uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

  11.
  Schadeloosstelling: GoFrugal Technologies stemt ermee in u schadeloos te stellen en te verdedigen tegen en tegen alle claims, acties of procedures, die voortvloeien uit een claim dat de gelicentieerde software inbreuk maakt op of inbreuk maakt op enig geldig Indiaas octrooi,auteursrecht of bedrijfsgeheim recht van een derde partij; zolang je zorgt; i) onverwijld schriftelijke kennisgeving aan gofrugal technologieën van dergelijke vordering; ii) op kosten van GoFrugal Technologies samenwerken met GoFrugal Technologies op het gebied van defensie en/of afwikkeling daarvan; en, iii) GoFrugal Technologies toestaan om de defensie en alle bijbehorende regelingsonderhandelingen te controleren. Het bovenstaande is de enige verplichting van GoFrugal Technologies jegens u en is uw enige en exclusieve remedie op grond van deze overeenkomst voor inbreuk op intellectuele eigendom.

  GoFrugal Technologies heeft geen vergoedingsverplichting voor claims van inbreuk voor zover de daaruit voortvloeiende of vermeende resultaten het gevolg zijn van (i) een combinatie, werking of gebruik van de gelicentieerde software met programma's of apparatuur die niet door GoFrugal Technologies worden geleverd; ii) elke wijziging van de gelicentieerde software door een andere partij dan GoFrugal Technologies; en iii) uw falen, binnen een redelijke termijn, om elke vervanging of wijziging van gelicentieerde software die door GoFrugal Technologies.

  12.
  Beëindiging: Deze overeenkomst is van kracht totdat deze door beide partijen wordt beëindigd. U deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door alle kopieën van de gelicentieerde software die u in uw bezit heeft, te vernietigen of terug te geven aan GoFrugal Technologies. GoFrugal Technologies kan deze overeenkomst om welke reden dan ook beëindigen, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van een van de voorwaarden van deze overeenkomst. Na beëindiging vernietigt of keert u terug naar GoFrugal Technologies alle kopieën van de gelicentieerde software en verklaart u schriftelijk dat alle wetende kopieën zijn vernietigd. Alle bepalingen met betrekking tot vertrouwelijkheid, eigendomsrechten, geheimhouding en beperking van de aansprakelijkheid overleven de beëindiging van deze overeenkomst.

  13.
  Algemeen: Deze overeenkomst wordt uitgelegd, geïnterpreteerd en beheerst door de wetten van India, exclusief de bepalingen inzake rechtsconflicten. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle voorafgaande mededelingen, afspraken of overeenkomsten tussen de partijen. Elke ontheffing of wijziging van deze overeenkomst is slechts van kracht indien zij schriftelijk is en door beide partijen is ondertekend. Indien een deel van deze overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar wordt bevonden, wordt de rest zodanig geïnterpreteerd dat de bedoeling van de partijen redelijk is. U mag de gelicentieerde software of uw toepassing met de gelicentieerde software niet exporteren, behalve in overeenstemming met de Indiase exportvoorschriften en toepasselijke wet- en regelgeving.

Programmadetails