DVDFab Add-on 2015

Licentie: Gratis ‎Bestandsgrootte: 980.65 KB
‎Gebruikersbeoordeling: 0.5/5 - ‎2 ‎Stemmen

Bent u geconfronteerd met het dilemma dat uw Blu-stralen niet kunnen worden gekopieerd of omgezet als gevolg van een aantal bepaalde redenen? Dan heb je zeker de hulp nodig van DVDFab Add-on 2015, de gratis en professionele oplossing om dit dilemma op te lossen. Wat doet DVDFab Add-on 2015? Als uw Blu-rays om bepaalde redenen niet kunnen worden gekopieerd of geconverteerd, DVDFab Add-on 2015 lost dit probleem op en laat je het gebruiken om te werken met andere tools van derden om blu-ray te kopiëren/klonen/back-upen/back-up maken, Blu-ray te rippen en om te zetten naar verschillende video/audioformaten, om 3D Blu-ray te rippen naar 3D-video, om 2D Blu-ray om te zetten in 3D-video, om Blu-ray om te zetten naar DVD-videodisc, enzovoort. Doe gewoon wat je wilt. DVDFab Add-on 2015 is gratis. U hoeft het alleen maar te downloaden en te installeren. Dan is DVDFab Add-on 2015 klaar om contact op te nemen om u te helpen uw probleem op te lossen.

versiegeschiedenis

  • Versie 2015 geplaatst op 2015-01-26
    De nieuwste versie van DVDFab Add-on is DVDFab Add-on 2015.

Programmadetails

Overeenkomst

EULA - Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

DVDFAB - PRODUCTLICENTIEGEGEVENS LET OP AAN GEBRUIKERS: LEES ZORGVULDIG DE VOLGENDE JURIDISCHE OVEREENKOMST. HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE DIE BIJ DEZE OVEREENKOMST WORDT GELEVERD (DE "SOFTWARE") VORMT UW AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, INSTALLEER EN/OF GEBRUIKT U DEZE SOFTWARE NIET. HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE DOOR DE GEBRUIKER WORDT BEPAALD OP VOORWAARDE DAT DE GEBRUIKER DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST NALEVEN. 1. LICENTIESUBSIDIE. Fengtao Software Inc. verleent u een licentie om één exemplaar van de versie van deze SOFTWARE op elk systeem te gebruiken voor zoveel licenties als u koopt. "You" betekent dat het bedrijf, de entiteit of de persoon wiens tegoeden worden gebruikt om de licentiekosten te betalen. "Use" het opslaan, laden, installeren, uitvoeren of weergeven van de SOFTWARE. U mag de SOFTWARE niet wijzigen of licenties of controlefuncties van de SOFTWARE uitschakelen, behalve als een bedoeld onderdeel van de programmeerfuncties van de SOFTWARE. Wanneer u voor het eerst een kopie van de SOFTWARE verkrijgt, krijgt u een evaluatieperiode van niet meer dan 30 dagen, waarna u voor de SOFTWARE moet betalen volgens de voorwaarden en prijzen die in de documentatie van de SOFTWARE worden besproken, of u moet de SOFTWARE uit uw systeem verwijderen. Deze licentie is niet overdraagbaar naar een ander systeem of naar een andere organisatie of persoon. Van u wordt verwacht dat u de SOFTWARE op uw systeem gebruikt en het nut en de functionaliteit ervan grondig evalueert voordat u een aankoop doet. Deze "try before you buy" aanpak is de ultieme garantie dat de SOFTWARE naar tevredenheid zal presteren; daarom begrijpt en stemt u ermee in dat er geen restitutiebeleid is voor de aankoop van de SOFTWARE. 2. EIGENDOM. De SOFTWARE is eigendom van en auteursrechtelijk beschermd door Fengtao Software Inc.. Uw licentie verleent geen titel of eigendom in de SOFTWARE en mag niet worden opgevat als een verkoop van een recht in de SOFTWARE. 3. AUTEURSRECHT. De SOFTWARE wordt beschermd door het Auteursrecht van de Verenigde Staten en internationale verdragsbepalingen. U erkent dat er geen titel is van het intellectuele eigendom in de SOFTWARE aan u wordt overgedragen. U erkent verder dat de titel en volledige eigendomsrechten op de SOFTWARE het exclusieve eigendom van Fengtao Software Inc. blijven en u zult geen rechten op de SOFTWARE verwerven, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze licentie. U stemt ermee in dat kopieën van de SOFTWARE dezelfde merkgebonden aankondigingen bevatten die op en in de SOFTWARE worden weergegeven. 4. REVERSE ENGINEERING. U stemt ermee in dat u niet zal proberen de SOFTWARE geheel of gedeeltelijk te omkeren, wijzigen, vertalen of demonteren. 5. GEEN ANDERE GARANTIES. Fengtao Software Inc. garandeert niet dat de software foutloos is. Fengtao Software Inc. wijst alle andere garanties met betrekking tot de software af, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties voor handelsbaarheid, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN NIET TOE DAT IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKINGEN WORDEN UITGESLOTEN VOOR HOE LANG EEN IMPLICIETE GARANTIE KAN DUREN, OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN KUNNEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE VARIËREN VAN JURISDICTIE TOT JURISDICTIE. 6. VERDEVERBAARHEID. In geval van nietigheid van een bepaling van deze licentie, komen de partijen overeen dat een dergelijke nietigheid geen afbreuk doet aan de geldigheid van de resterende delen van deze licentie. 7. GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE. Fengtao Software Inc. of haar leveranciers zijn in geen geval aan u aansprakelijk voor een bijzondere daaruit voortvloeiende INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN DE LEVERING, PRESTATIES OF HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, ZELFS ALS Fengtao Software Inc. OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. FENGTAO Software Inc. ZAL IN GEEN GEVAL DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN VORDERING, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, HOGER ZIJN DAN DE LICENTIEVERGOEDING DIE U EVENTUEEL BETAALT. 8. HET BESTUURSRECHT. Deze licentie zal worden beheerst door de wetten van de staat South Carolina als ze worden toegepast op overeenkomsten tussen inwoners van South Carolina aangegaan en volledig worden uitgevoerd binnen South Carolina. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen wordt uitdrukkelijk afgewezen. 9. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Dit is de volledige overeenkomst tussen u en Fengtao Software Inc. die elke voorafgaande overeenkomst of overeenkomst vervangt, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp van deze licentie.