Virtual Audio Cable 4.64

Licentie: Gratis proefperiode ‎Bestandsgrootte: 669.28 KB
‎Gebruikersbeoordeling: 4.2/5 - ‎31 ‎Stemmen

VAC verbindt audiotoepassingen in realtime met elkaar. Wanneer een toepassing een geluid afspeelt, kan elke andere toepassing(en) dit geluid direct opnemen. Zo u audio-uitvoer van een toepassing opnemen en/of verwerken door een andere toepassing, geluiden tussen deze toepassingen doorgeven en nog veel meer. VAC kan tot 256 onafhankelijke virtuele kabel maken, zodat u tegelijkertijd tot 256 onafhankelijke geluiden routeren. Gebruik VAC om verschillende audiotoepassingen met elkaar te verbinden: - Internettelefonie/VoIP/SIP/voice messengers (Skype, Ventrilo, MicroSIP). - Live mixen/uitzenden (vMix, Open Broadcaster/OBS Studio, WireCast, VidBlasterX. SAM Broadcaster). - Spraaksynthese/herkenning (Google Text-to-Spech/Speech-to-Text, Dragon Naturally Speaking). - Software synthesizers en studio/DAW (Ableton, Acid, AudioMulch, Band-in-a-Box, Bidule, Cakewalk/Sonar, Cubase, FL Studio, GarageBand, Logic, MiniMoog, n-Track, Nuendo, Reaktor, REAPER, Reason, Samplitude, Traktor, Vegas). - Audio-editors/recorders (Audacity, Adobe Audition, GoldWave, WaveLab, Sound Forge). - Virtuele machines (VMware Player/Workstation, VirtualBox, Hyper-V). - Amateur- en software-defined radio (Flex Radio, PowerSDR, HAM Radio Deluxe, HamSphere, HDSDR, Fldigi, SDR-Radio). VAC werkt onder Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2003 en XP.

versiegeschiedenis

  • Versie 4.64 geplaatst op 2020-07-17
    Bugfixes en updates

Programmadetails

Overeenkomst

EULA - Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Productlicentieovereenkomst voor virtuele audiokabelsoftware Alle exclusieve rechten op dit softwareproduct blijven eigendom van de Auteur, Eugene V. Muzychenko. Het gebruik van deze software is alleen toegestaan op overeenkomst van deze licentie. De auteur (hier in na refereed om als de licentiegever) verleent u (hier in na refereed als de licentiehouder) een niet-exclusieve licentie om deze software te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst. 1. Sluiting en beëindiging van deze overeenkomst - De licentienemer wordt geacht deze overeenkomst te hebben gesloten wanneer de Licentiehouder kopieert een deel of het geheel van deze software, of wanneer de Licentiehouder begint met het programma opgenomen in deze software te gebruiken. Hier, gebruik van het programma verwijst naar het uitvoeren van het programma uitvoerbare bestanden op een pc. - Deze overeenkomst kan te allen tijde door de licentienemer worden beëindigd. - Alle exemplaren van deze software worden gewist na beëindiging van deze Overeenkomst. 2. Rechten en verplichtingen - Feature-limited FREEWARE (lite) versie van deze software kan alleen worden gebruikt in een privéomgeving die niet geassocieerd is met inkomen Generatie. - TRIAL versie van deze software kan overal worden gebruikt om product te evalueren Functionaliteit. Expliciet commercieel gebruik is verboden. - Volledige versie verkregen onder de HOME-licentie kan alleen worden gebruikt in een particuliere woonomgeving die niet geassocieerd is met het genereren van inkomsten. - Volledige versie die is verkregen onder de BUSINESS-licentie is toegestaan voor soort commercieel gebruik. - Elk exemplaar van de VOLLEDIGE versie kan alleen samen met de rechtmatig verkregen licentie. - Audio Repeater applicatie opgenomen in het distributiepakket, kan worden vrij gebruikt, zelfs zonder het installeren van het hele VAC Product. - De licentiehouder is toegestaan om FREEWARE (lite) of TRIAL versies te distribueren van deze software in overeenstemming met de volgende voorwaarden: (1) De licentiehouder kan de inhoud en structuur van deze software niet wijzigen. De licentiehouder kan deze software echter comprimeren/archiveren als deze uitgepakt met behulp van veelgebruikte methoden. (2) De licentiehouder kan niet profiteren van de levering van deze software aan Partijen. Trial-versie van deze software kan echter vrij worden gedistribueerd samen met een ander product, inclusief commerciële producten. - Voor de VOLLEDIGE versie kan een legaal verkregen softwarekopie worden gebruikt in overeenkomstig de volgende voorwaarden: (1) Een HOME-licentie heeft betrekking op productinstallaties en alle computers in hetzelfde huis; (2) Een BUSINESS-licentie heeft betrekking op een enkele lopende instantie, hetzij op een echte of virtuele machine. Het aantal exemplaren dat tegelijkertijd wordt uitgevoerd, moet dus niet meer dan het aantal verworven licenties. De "running instance" betekent VAC-driver die audiostreams overbrengt via virtuele kabels. Als er geen actieve streams zijn (virtuele kabel apparaten worden niet gebruikt), zijn er geen lopende exemplaren in het systeem. Kopieën van de volledige versie distributiepakket kan worden gemaakt voor back-up doeleinden Alleen. Licentieoverdrachtsrechten: - De eigenaar van een wettelijk gekochte licentie(s) naar de VOLLEDIGE versie is toegestaan om het (niet te repliceren) over te dragen aan een derde (partijen). In dat geval wordt de derde partij een nieuwe licentiehouder en moet deze overeenkomst te aanvaarden. - Als de licentiehouder de laatste van de eerder verworven licentie overdraagt, hij/zij verliest alle rechten op de VOLLEDIGE versie, houdt op een licentiehouder te zijn, en kan geen kopieën van de VOLLEDIGE versie bewaren. - Voor een licentiepakket (een volume) dat in één keer met korting is aangeschaft, individuele licenties of licentiesubsets kunnen alleen afzonderlijk worden geransereerd van een pakket van 50 licenties of minder. Een pakket van 51 of meer licenties kan alleen als geheel overgedragen. Er is een aparte overeenkomst nodig om grotere licentiepakketten voor onderdelen. 3. Steunbeleid De Licentiegever biedt technische ondersteuning voor het Software Product. De "technische ondersteuning" term betekent analyse van technische details van Product functionaliteit in een bepaalde computeromgeving en het oplossen van technische problemen. Technische ondersteuning wordt gratis verleend voor alle gevallen waarin het product werkt niet zoals beschreven in de documentatie, binnen een jaar na de datum aankoop van de productlicentie. Technische ondersteuning gaat niet uit van een opleiding in productgebruik (zool of samen met software van drie partijen), besturingssysteem of algemene computergebruik. De gebruiker moet de documentatie raadplegen voordat hij om ondersteuning vraagt. Ondersteuningsverzoeken kunnen in het Engels of Russisch worden geschreven. Verzoeken kunnen verwerkt tot 3 werkdagen. Voor verzoeken van gebruikers die geen verband houden met onjuiste productwerking en/of afgegeven na een periode van één jaar, extra verwerkingstijd en/of betaling kan nodig zijn. Upgrades/downgrades binnen dezelfde belangrijkste productversie (het eerste getal van de numerieke versievertegenwoordiging) vrij binnen drie jaren vanaf de aankoopdatum van de productlicentie. 4. Restitutiebeleid Terugbetalingen zijn alleen mogelijk als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan: - De software wordt geïnstalleerd en gebruikt precies zoals beschreven. - De software werkt niet zoals beschreven en een aantal van de belangrijkste kenmerken in de documentatie worden niet ondersteund. - Er is geen tijdelijke oplossing om de software goed te laten werken. 5. Aansprakelijkheid Deze software wordt gedistribueerd "as is". De Licentiegever doet zijn best om betrouwbare en veilige werking van zijn software, maar geen enkele garantie is uitgedrukt of geïmpliceerd. U gebruikt de software op eigen risico. De licentiegever is niet aansprakelijk voor gegevensverlies, schade, winstderving of andere soort verlies tijdens het gebruik of misbruik van deze software. In ieder geval is de De aansprakelijkheid van de licentiegever mag niet hoger zijn dan het bedrag dat de licentienemer heeft betaald. Versie van 19 juni 2020.